Entries by CIS

Sekretar/ka Sekretarijata za finansije Glavnog grada Podgorice, 1 izvršilac, na vrijeme od 5 godina

Sekretar/ka Sekretarijata za finansije Glavnog grada Podgorice, 1 izvršilac, na vrijeme od 5 godina Samostalni/a savjetnik/ca II za socijalnu i dječiju zaštitu u Sekretarijatu za socijalno staranje Glavnog grada, 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme Samostalni/a savjetnik/ca III za socijalnu i dječiju zaštitu u Sekretarijatu za socijalno staranje Glavnog grada, 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme

Samostalni/a referent/kinja – arhivar/ka u Sekretarijatu za komunalne poslove 1 izvršilac na neodređeno vrijeme objavljenog 01.juna 2020.godine

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta samostalni/a referent/kinja – arhivar/ka u Sekretarijatu za komunalne poslove 1 izvršilac na neodređeno vrijeme objavljenog 01.juna 2020.godine Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta samostalni/a referent/kinja – upisničar/ka – arhivar/ka u Sekretarijatu za kulturu i sport, 1 izvršilac na neodređeno […]

Viši/a savjetnik/ca II za preventivu, zaštitu na radu i fizičku obuku u Službi zaštite i spašavanja Glavnog grada- Podgorice, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Viši/a savjetnik/ca II za preventivu, zaštitu na radu i fizičku obuku u Službi zaštite i spašavanja Glavnog grada- Podgorice, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme Viši/a savjetnik/ca I za javne nabavke u Službi za javne nabavke Glavnog grada, 1 izvršilac/teljka, na neodređeno vrijeme. Vatrogasac/kinja-spasilac/teljka, 4 izvršioca, na neodređeno vrijeme. Automehaničar/ka-referent/kinja, 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme