Entries by EnisaH

Obavještenje o povlačenju javnog oglasa Sekretarijata za socijalno staranje Glavnog grada, za popunu radnog mjesta: Samostalni/a savjetnik/ca III za socijalnu i dječiju zaštitu u Sekretarijatu za socijalno staranje Glavnog grada, 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme od 26.06.2020. godine.

Obavještenje o povlačenju javnog oglasa Sekretarijata za socijalno staranje Glavnog grada, za popunu radnog mjesta: Samostalni/a savjetnik/ca III za socijalnu i dječiju zaštitu u Sekretarijatu za socijalno staranje Glavnog grada, 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme od 26.06.2020. godine.  Sekretarijat za lokalnu samoupravu, dana 08.07.2020.godine, u skladu sa članom 43 Zakona o državnim službenicima i namještenicima (“Sl. […]

Javni oglasi

Javni konkurs za popunu radnog mjesta: Pomoćnik/ca sekretara/ke Skupštine Glavnog grada Podgorice, 1 izvršilac  na vrijeme od 5 godina Javni oglas za popunu radnog mjesta: Viši/a savjetnik/ca III – viši  savjetnik za opšte poslove u Službi za ostvarivanje izvršne funkcije gradonačelnika Glavnog grada Podgorice, 1 izvršilac  na neodređeno