,

Obavještenje kandidatu koji ispunjava uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta samostalni/a savjetnik/ca za normativne poslove u Sekretarijatu za finansije Glavnog grada, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme objavljenog 04. februara 2020.godine

Obavještenje kandidatu koji ispunjava uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta samostalni/a savjetnik/ca za normativne poslove u Sekretarijatu za finansije Glavnog grada, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme objavljenog 04. februara 202…