Obavještenje o povlačenju javnog oglasa Sekretarijata za socijalno staranje Glavnog grada, za popunu radnog mjesta: Samostalni/a savjetnik/ca III za socijalnu i dječiju zaštitu u Sekretarijatu za socijalno staranje Glavnog grada, 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme od 26.06.2020. godine.

Obavještenje o povlačenju javnog oglasa Sekretarijata za socijalno staranje Glavnog grada, za popunu radnog mjesta: Samostalni/a savjetnik/ca III za socijalnu i dječiju zaštitu u Sekretarijatu za socijalno staranje Glavnog grada, 1 izvršilac,…

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu odluke o obrazovanju Savjeta za mlade Glavnog grada

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu odluke o obrazovanju Savjeta za mlade Glavnog grada

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi na Nacrt Razvojnog plana za biznis zone na teritoriji Glavnog grada Podgorica

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi na Nacrt Razvojnog plana za biznis zone na teritoriji Glavnog grada Podgorica

Obavjestenje o pristupanju izradi i donošenju Programa razvoja kulture Glavnog grada Podgorica za period 2021-2025. godina

Obavjestenje o pristupanju izradi i donošenju Programa razvoja kulture Glavnog grada Podgorica za period 2021-2025. godina

Interni oglas za popunu radnog mjesta: Komunalni /a policajac/ka-viši/a referent/kinja-4 izvršioca

Interni oglas za popunu radnog mjesta: Komunalni /a policajac/ka-viši/a referent/kinja-4 izvršioca

Poziv NVO za XIII sjednicu Skupštine Golubovci

Poziv NVO za XIII sjednicu Skupštine Golubovci

Interni oglas za popunu radnog mjesta: Viši/a namještenik/ca I –kurir/ vozač 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Interni oglas za popunu radnog mjesta: Viši/a namještenik/ca I –kurir/ vozač 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Konkurs za idejno arhitektonskio rješenje istočne tribine gradskog stadiona u Podgorici

Konkurs za idejno arhitektonskio rješenje istočne tribine gradskog stadiona u Podgorici Tekstualna dokumentacija Grafička dokumentacija

Sekretar/ka Sekretarijata za finansije Glavnog grada Podgorice, 1 izvršilac, na vrijeme od 5 godina

Sekretar/ka Sekretarijata za finansije Glavnog grada Podgorice, 1 izvršilac, na vrijeme od 5 godina Samostalni/a savjetnik/ca II za socijalnu i dječiju zaštitu u Sekretarijatu za socijalno staranje Glavnog grada, 1 izvršilac, na neodređeno…

Samostalni/a referent/kinja – arhivar/ka u Sekretarijatu za komunalne poslove 1 izvršilac na neodređeno vrijeme objavljenog 01.juna 2020.godine

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta samostalni/a referent/kinja – arhivar/ka u Sekretarijatu za komunalne poslove 1 izvršilac na neodređeno vrijeme objavljenog 01.juna 2020.godine Obavještenje…