Viši/a savjetnik/ca II za preventivu, zaštitu na radu i fizičku obuku u Službi zaštite i spašavanja Glavnog grada- Podgorice, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Viši/a savjetnik/ca II za preventivu, zaštitu na radu i fizičku obuku u Službi zaštite i spašavanja Glavnog grada- Podgorice, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme Viši/a savjetnik/ca I za javne nabavke u Službi za javne nabavke Glavnog…

Samostalni/a savjetnik/ca III za oblast drumskog saobraćaja u Sekretarijatu za saobraćaj Glavnog grada, 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme

Samostalni/a savjetnik/ca III za oblast drumskog saobraćaja u Sekretarijatu za saobraćaj Glavnog grada, 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme

Javni oglasi

Javni konkurs za popunu radnog mjesta: Pomoćnik/ca sekretara/ke Skupštine Glavnog grada Podgorice, 1 izvršilac  na vrijeme od 5 godina Javni oglas za popunu radnog mjesta: Viši/a savjetnik/ca III – viši  savjetnik za opšte poslove…

Odluku o dodjeli sredstava za sprovođenje programa sportskih klubova

Odluku o dodjeli sredstava za sprovođenje programa sportskih klubova

Obavještenje kandidatima koji ispunajvaju uslove internog oglasa za popunu radnog mjesta samostalni/a savjetnik/ca I za normativne poslove u Sekretarijatu za lokalnu samoupravu, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Obavještenje kandidatima koji ispunajvaju uslove internog oglasa za popunu radnog mjesta samostalni/a savjetnik/ca I za normativne poslove u Sekretarijatu za lokalnu samoupravu, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Javni konkurs za popunu radnog mjesta: Zamjenik/ca zastupnika imovinsko pravnih interesa Glavnog grada, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Javni konkurs za popunu radnog mjesta: Zamjenik/ca zastupnika imovinsko pravnih interesa Glavnog grada, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Lista blagovremenih i potpunih predloga kandidata za clanove Savjeta DOO Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica 8.06.2020.

Lista blagovremenih i potpunih predloga kandidata za clanove Savjeta DOO Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica 8.06.2020.

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Službi za međunarodnu saradnju: Samostalni/a savjetnik/ca II - za međunarodnu bilateralnu i multilateralnu saradnju, 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Službi za međunarodnu saradnju: Samostalni/a savjetnik/ca II - za međunarodnu bilateralnu i multilateralnu saradnju, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Odluka o izboru organizatora Maratona

Odluka o izboru organizatora Maratona